საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

"საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს“ პროექტის - „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის" - საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული გახდა.

პროექტის ფარგლებში უნივერსიტეტი 2017 წლის სექტემბრიდან განახორციელებს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს შემდეგი მიმართულებით:

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL-H).

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება (B1.1)

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება (B2)

მოხდება შვეულმფრენის პილოტთა პრაქტიკული მომზადებისათვის საჭირო საფრენოსნო სიმულატორის შეძენა.

შეიქმნება სასწავლო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა B1/B2 მიმართულების ავიატექნიკოსთა პრაქტიკული მომზადებისათვის. მასწავლებლები და ინსტრუქტორები გადამზადდებიან ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) რეგულაციების მოთხოვნების შესაბამისად."


 

ყველას ნახვა

 

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec