სასწავლო კურსები

 • ATPL (I) Training Program - ავიაკომპანიის სატრანსპორტო პილოტის მომზადების ინტეგრირებული სასწავლო კურსი
 • ATPL Theory Training Program - ავიაკომპანიის სატრანსპორტო პილოტის მომზადების თეორიული სასწავლო კურსი
 • PPL Training Course - მოყვარული პილოტის მომზადების სასწავლო კურსი
 • CPL (I) Training Course - კომერციული პილოტის მომზადების ინტეგრირებული სასწავლო კურსი
 • Dangerous Goods Training Course(Categories 4 and 7) - სახიათო თვირთების საჰაერო ტრანსპორტით გადაზიდვის სასწავლო კურსი (კატეგორია 4 და 7)
 • Dangerous Goods Training Course(Categories 5 and 8) - სახიათო თვირთების საჰაერო ტრანსპორტით გადაზიდვის სასწავლო კურსი (კატეგორია 5 და 8)
 • Dangerous Goods Training Course(Categories 9 and 11) - სახიათო თვირთების საჰაერო ტრანსპორტით გადაზიდვის სასწავლო კურსი (კატეგორია 9 და 11)
 • Dangerous Goods Training Course(Categories 10) - სახიათო თვირთების საჰაერო ტრანსპორტით გადაზიდვის სასწავლო კურსი (კატეგორია 10)
 • Dangerous Goods Training Course(Categories 12) - სახიათო თვირთების საჰაერო ტრანსპორტით გადაზიდვის სასწავლო კურსი (კატეგორია 12)
 • Human Factor Training Course for Maintenance Personnel - ადამიანური ფაქტორის სასწავლო კურსი საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების პერსონალისთვის
 • Cabin Crew Initial Training Course on BOEING 737, CRJ-100/200 Type Aircraft - ბორტგამყოლთა პირველადი მომზადების სასწავლო კურსი BOEING 737, CRJ-100/200 ტიპის საჰაერო ხომალდებზე
 • Crew Resource Management Training Course for Cabin Crew and Flight Crew - ეკიპაჟის რესურსების მართვის სასწავლო კურსი ბორტგამყოლთა და საფრენოსნო ეკიპაჟის წევრებისთვის
 • Crew Resource Management Instructor Training Course  - ეკიპაჟის რესურსების მართვის ინსტრუქტორის სასწავლო კურსი 
 • Flight Dispatcher Initial Training Course (Phase One) - ავიადისპეტჩერის (ფრენების უზრუნველყოფის დისპეტჩერის) პირველადი მომზადების სასწავლო კურსი(პირველი ფაზა)
 • Flight Dispatcher Recurrent Training Course - ავიადისპეტჩერის (ფრენების უზრუნველყოფის დისპეტჩერის) კვალიფიკაციის ამაღლების სასწავლო კურსი
 • Instructor Training Course for Cabin Crew - ბორტგამყოლთა ინსტრუცტორად მომზადების სასწავლო კურსი
 • Emergency Recurrent Training Course for Cabin Crew - საავარიო სიტუაციებში ბორტგამყოლთა კვალიფიკაციის ამაღლების სასწავლო კურსი
 • Emergency Recurrent Training Course for Flight Crew - საავარიო სიტუაციებში საფრენოსნო ეკიპაჟის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლების სასწავლო კურსი
 • A/C Weight and Balance Training Course - საჰაერო ხომალდის მასისა და ბალანსის სასწავლო კურსი
 • Determination English Language Proficiency According to ICAO Requirements - საავიაციო ინგლისური ენის ცოდნის განსაზღვრა ICAO-ს მოთხოვნების შესაბამისად
 • Flight Instructor FI (A) Training Course - პილოტ-ინსტრუქტორთა მომზადების სასწავლო კურსი
 • Type Rating Training Course on Boeing 747-200/300 for Pilots - ბოინგ 747-200/300 ტიპის საჰაერო ხომალდზე პილოტთა გადამზადების სასწავლო კურსი
 • Type Training Program on Boeing 747-200/300 for Ground Engineers (Theory) - ბოინგ 747-200/300 ტიპის საჰაერო ხომალდზე ინჟინრების გადამზადების სასწავლო კურსი
 • Flight Crew Instructor Ground Course (Theory) - საფრენოსნო ეკიპაჟის წევრთა ინსტრუქტორად მომზადების სასწავლო კურსი (თეორია)
 • ATPL Theory (H) Training Course - ავიაკომპანიის სატრანსპორტო პილოტის თეორიული მომზადების (შვეულმფრენი) სასწავლო კურსი
 • Aviation Security Initial and Recurrent Training for Flight and Cabin Crew - საავიაციო უშიშროებაში საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟის წევრების (მფრინავები და ბორტგამყოლები) პირველადი და პერიოდული მომზადების პროგრამა

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: +(995) 599 36 61 11

ტელ:+(995) 595 88 44 64

 

 

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec