სასწავლო კურსების განრიგი

საქართველოს საავიაციო უნივერისტეტის
საერთაშორისო საავიაციო ტრეინინგ ცენტრი
აცხადებს მიღებას სასწავლო კურსებზე

მოყვარული პილოტის მომზადების სასწავლო კურსი (PPL)
სასწავლო კურსი მოიცავს:
• თეორიული მომზადება - 130 საათი;
• საფრენოსნო მომზადება - 45 საათი;

სწავლებაზე დაშვების წინაპირობა:
• მინიმალური ასაკი - 17 წელი;
• საფრენოსნო-საექსპერტო სამედიცინო კომისიის მიერ გაცემული
სამედიცინო სერტიფიკატი;
• ინგლისური ენის ცოდნა;

სწავლების სრული კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ მსმენელები მიიღებენ სერტიფიკატს, რომლის საფუძველზეც სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო გასცემს მოყვარული პილოტის საერთაშორისო დონის მოწმობას.
ავიადისპეტჩერის პირველადი მომზადების სასწავლო კურსი
სასწავლო კურსის მოცულობა - 296 საათი;

სწავლებაზე დაშვების წინაპირობა:
• მინიმალური ასაკი - 20 წელი;
• ინგლისური ენის ცოდნა;

სწავლების სრული კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ მსმენელები მიიღებენ სერტიფიკატს.
ბორტგამყოლთა პირველადი მომზადების სასწავლო კურსი
სასწავლო კურსის მოცულობა - 200 საათი;

სწავლებაზე დაშვების წინაპირობა:
• მინიმალური ასაკი - 18 წელი;
• ინგლისური ენის ცოდნა;

სწავლების სრული კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ მსმენელები მიიღებენ სერტიფიკატს.
სწავლება ჩატარდება საღამოს საათებში.

საკონტაქტო პირები:
დიმიტრი ლომიძე მობ: (+995) 555 33 66 45
იური სუხიტაშვილი მობ: (+995) 599 36 61 11
ლევან სოლოღაშვილი მობ: (+995) 595 88 44 68

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec