საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - იხილეთ საიტის ძველი ვერსია

სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სტუდენტთა საყურადღებოდ

ხუთშაბათი, 07 სექტემბერი 2017 10:23

სტუდენტებს,რომელთაც გააჩნიათ სოციალურად დაუცველის სტატუსი,ქ. თბილისის   მუნიციპალიტეტის  მერია ახორციელებს სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დაფინანსების პროგრამას, რომლის ფარგლებში სწავლის საფასურით  ფინანსდებიან თბილისში    რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ სახელმწიფოს მიერ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო  დაწესებულებაში ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან  დოქტორანტურის აკადემიურ საფეხურზე.

სტუდენტები,რომლებიც აკმაყოფილებენ ზემოთ აღნიშნულ სტანდარტებს,მათ შორის ისინი ვისაც ფინანსური დავალიანების გამო  შეჩერებული აქვს სტატუსი გთხოვთ მიმართოთ უნივერსიტეტის ადმიანიასტრაციას.

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 599 36 61 11

+(995) 595 88 44 68 

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec