2017-2018 წლის შემოდგომის სემესტრის სტუდენტთა რეგისტრაციის ვადები

ხუთშაბათი, 27 ივლისი 2017 09:43

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში, 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აკადემიური რეგისტრაცია (საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამის სასწავლო კურსზე დარეგისტრირება) და ადმინისტრაციული რეგისტრაცია (სწავლის საფასურის გადახდა ხელშეკრულების შესაბამისად) განისაზღვრა შემდეგნაირად:
ბაკალავრიატის სწავლების ოთხივე წლის, მაგისტრატურის სწავლების მე-2 წლის და დოქტორანტურის სწავლების მე-2 და მე-3 წლის სტუდენტებისათვის:
ა) აკადემიური რეგისტრაცია – 2017 წ-ის 21 აგვისტოდან 1 სექტემბრის ჩათვლით;
ბ) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია – 2017 წ-ის 29 აგვისტოდან 8 სექტემბრის ჩათვლით.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად სტუდენტებს შეუძლიათ მობრძანდნენ უნივერსიტეტში, შესაბამის ფაკულტეტზე.

მისამართი: ქ. წამებულის გამზირი 16, სასწავლო კორპუსი I. 

     ან დარეკოთ:

  • ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი: 322 77 03 87, ოთახი 502.
  • საინჟინრო ფაკულტეტი: 322 77 31 29, ოთახი 402.
  • საფრენოსნო ფაკულტეტი: 322 77 25 16, ოთახი 602

 

 

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec