საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში შიდა მობილობა დაიწყო

სამშაბათი, 11 ივლისი 2017 12:11

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში შიდა მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ 2017 წლის 24 ივლისიდან 5 სექტემბრის ჩათვლით.

შიდა მობილობის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

ა. განცხადება სსუ-ს რექტორის სახელზე;
ბ. პირადობის მოწმობის ასლი;
გ. სტუდენტის სასწავლო ბარათი, რომელშიც მითითებული იქნება სტუდენტის მიერ გავლილი საგნების მოცულობა (სთ), მიღებული შეფასებები და მინიჭებული კრედიტები.

ბარათი დამოწმებული უნდა იყოს უნივერსიტეტის ბეჭდით და ხელმოწერით;

შიდა მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველ სტუდენტებს მათ მიერ გავლილი საგანმანათლებლო პროგრამისა და დაგროვილი კრედიტების აღიარების შესახებ ინფორმაციის

მისაღებად შეუძლიათ მობრძანდნენ 2017 წლის 24ივლისიდან I სასწავლო კორპუსში, ოთახი 605, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა 10:00-დან 17:00-საათამდე.
დეტალური ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 32 2 74-61-55 ან 595–77–83–35

ბრძანების სანახავად გადადით ლინკზე 

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec