აკადემიური პერსონალი

პროფესორები

 • ტეფნაძე სერგო
 • ვეფხვაძე დემური
 • კოგანი ფელიქსი
 • ბლიაძე სეითი
 • მაისურაძე ანდრო
 • ზაუტაშვილი ვაჟა
 • პაპუნაშვილი ვიქტორი
 • ყიფიანი გელა
 • თავაძე ნინო
 • აფხაიძე ავთანდილი
 • დუმბაძე აკაკი
 • ცირეკიძე გიორგი
 • კაბაშკინი იგორი
 • ნადირაძე თენგიზი
 • ზბრუცკი ოლეკსანდრ
 • კურტანიძე ანა

ასოცირებული პროფესორები

 • თვაური უშანგი
 • ბერიძე ნოდარი
 • გორდეზიანი გიორგი
 • ხოშტარია სიმონი
 • ოდიშარია კორნელი
 • ოკმელაშვილი ნინო
 • ებრალიძე რობერტი
 • მიქაძე ვალერი
 • ბრელიძე მარინე
 • დოღონაძე ლია
 • ჩინჩალაძე მაია
 • დარსაველიძე ნინო
 • ზაუტაშვილი გიორგი
 • ლელაძე დემური
 • ბზარაშვილი ჯემალი
 • თედეევი იულია
 • კარანაძე ლევანი
 • ლობჟანიძე თამაზი
 • ლორთქიფანიძე მიხეილი
 • მაისურაძე ლაშა
 • ინასარიძე გიორგი
 • ჟამურაშვილი სიმონი
 • ევგენიძე გიორგი
 • ვეფხვაძე თეა
 • იაშვილი ცოტნე

 

ასისტენტი-პროფესორები

 • ტეფნაძე დავითი
 • თიკანაშვილი ნიკა

 

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec