საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - იხილეთ საიტის ძველი ვერსია

რექტორი

es Copy

სერგო ტეფნაძე
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის რექტორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიისა და საერთაშორისო სატრანსპორტო აკადემიის აკადემიკოსი.
დაიბადა 1956 წლის 29 აგვისტოს.

განათლება

 • 1975 წელს წარჩინებით დაამთავრა თბილისის მანქანათმშენებლობის ტექნიკუმი ”თვითმფრინავების რადიოელექტრონული მოწყობილობების” სპეციალობით;
 • 1984 წელს წარჩინებით დაამთავრა ქ. კიევის სამოქალაქო ავიაციის საინჟინრო ინსტიტუტი;
 • 1990 წელს დაამთავრა მოსკოვის სამოქალაქო ავიაციის საინჟინრო ინსტიტუტის ასპირანტურა და დაიცვა დისერტაცია ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად, სანკტ-პეტერბურგის სამოქალაქო ავიაციის აკადემიაში;
 • 1999 წელს დაიცვა დისერტაცია ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად, სანკტ-პეტერბურგის სამოქალაქო ავიაციის აკადემიაში;
 • არის მრავალი სამეცნიერო სტატიის, მონოგრაფიისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, სამეცნიერო ჟურნალ “საჰაერო ტრანსპორტი”-ს მთავარი რედაქტორი, საქართველოში უმაღლესი საავიაციო სკოლის დამაარსებელი და ფუძემდებელი;
 • მისი ხელმძღვანელობით დაცულია მრავალი საკანდიდატო, აკადემიური დოქტორისა და მაგისტრის სადისერტაციო ნაშრომი.

სამუშაო გამოცდილება

 • 2005წ. - დღემდე - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის რექტორი;
 • 1992-2005წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის დირექტორი;
 • 1984-1992წწ. - ქ. თბილისის გაერთიანებული ავიარაზმი, მფრინავი ინჟინერ-ინსტრუქტორი, პარალელურად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თვითმფრინავმშენებლობის კათედრის დოცენტი. შესრულებული აქვს 7000-ზე მეტი უავარიო ფრენა-საათი;
 • 1975-1977წწ. - სამხედრო-სავალდებულო სამსახური ქ.რუბცოვსკი;
 • 1975წ. - ქ.თბილისის აეროპორტი, საავიაციო-ტექნიკური ბაზა, ავიატექნიკოსი.

სამეცნიერო აქტიურობა და საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • МНТЦ - პროექტი G-060 ცვალებადი გეომეტრიის ხრახნი და მისი მართვის საშუალებები. სტუ აშშ კორპორაცია „ბოინგი,“ ქარხანა „ჩარხმშენებელი“, საკონსტრუქციო ბიურო, სტუ-ს საავიაციო ინსტიტუტი, თბილისის საავიაციო ქარხანა, 01.04. 2000-დან 01.10.2002-მდე, ძირითადი შემსრულებელი;
 • МНТЦ - პროექტი G-916 ცვალებადი გეომეტრიის მართვადი ხრახნი ცენტროდანული ძალების მოქმედების კომპენსაციით. სტუ, საფრანგეთი სამეცნიერო ცენტრი „ონერა“, აშშ კორპორაცია „ბოინგი,“ ქარხანა „ჩარხმშენებელი,“ საკონსტრუქციო ბიურო, სტუ-ს საავიაციო ინსტიტუტი, თბილისის საავიაციო ქარხანა, 01.06.2008-დან 01.09.2010-მდე, ძირითადი შემსრულებელი;
 • МНТЦ - პროექტი G-1600 "ცვალებადი გეომეტრიის ხრახნის დიამეტრის მექანიზმის ცვლილებების გაუმჯობესება შერწყმული ცენტრიდანული ძალების კომპენსაციის სისტემასთან და ფრთების ბრუნვის დიაპაზონის ცვალებადობის ზრდა", 01.09.2008-დან 01.09. 2010-მდე, ძირითადი შემსრულებელი;
 • პროექტი № 60/804-03 (11.04.2003) „კომპოზიტიური მასალებისგან დამზადებული საფრენი აპარატების დეტალების, კვანძებისა და აგრეგატების სიმტკიცეზე ანგარიშის მეთოდებისა და რეკომენდაციების დამუშავება“;
 • პროექტი № 65/01-08 „საჰაერო ხომალდების ფრენის უსაფრთხოების დონის ამაღლების მეთოდების დამუშავება, საჰაერო მოძრაობის მართვის ინფორმაციული უზრუნველუოფის სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის გაუმჯობებით".

ჯილდოები

 • ღირსების ორდენი - განათლებისა და მეცნიერების დარგში შეტანილი წვლილისა და მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებისათვის;
 • მედალი და დიპლომი - კემბრიჯის საერთაშორისო ცენტრის მიერ საგანმანათლებლო სფეროში გაწეული ღვაწლისათვის;
 • ფრენის ავარიულ სიტუაციაში გამოჩენილი მაღალი პროფესიონალიზმისათვის, ვადაზე ადრე მიენიჭა პირველი კლასის მფრინავი-ინჟინრის წოდება და დაჯილდოვდა მსუბუქი ავტომობილით და მედალით უავარიო ფრენა-საათების შესრულებისათვის.

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 599 36 61 11

+(995) 595 88 44 68 

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec