ახალი ამბები

აბიტურიენტები, რომლებმაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე მოიპოვეს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლება 2015 წლის 10 სექტემბრამდე უნდა გამოცხადდნენ უნივერსიტეტში რეგისტრაციის გასავლელად და წარმოადგინონ:

სტუდენტები, რომლებმაც მოიპოვეს მობილობის წესით სსუ–ში ჩარიცხვის უფლება არაუგვიანეს 4 სექტემბრისა უნდა გამოცხადდნენ  უნივერსიტეტში და წარმოადგინონ:

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე ჩარიცხვის მსურველები 10 აგვისტოდან 10 სექტემბრის ჩათვლით უნდა გამოცხადდნენ საავიაციო უნივერსიტეტში და წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

აბიტურიენტებისათვის

  • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის II, III და IV კურსის, მაგისტრატურის II კურსისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის სწავლა დაიწყება 7 სექტემბერს! 

    ვრცლად