ახალი ამბები

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 2017 წლის 25-26 მაისს სტუდენტთა მეთერთმეტე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ჩატარდება.

საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად 4 წლის ვადით შემდეგი მიმართულებით:

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყო. საბუთების მიღება 2016 წლის 14 ნოემბრიდან 2017 წლის 27 იანვრის ჩათვლით გაგრძელდება.

აბიტურიენტებისათვის

  • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყო. საბუთების მიღება 2016 წლის 14 ნოემბრიდან 2017 წლის 27 იანვრის ჩათვლით გაგრძელდება.

    ვრცლად