ახალი ამბები

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოსვლის მსურველებმა 2016 წლის 27 ივლისიდან 8 აგვისტოს 18:00 საათამდე უნდა გაიარონ რეგისტრაცია განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე - https://students.eqe.ge/

უნივერსიტეტში შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა რეგისტრაცია 22 აგვისტოდან 2 სექტემბრის ჩათვლით იქნება შესაძლებელი. 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას სადოქტორო პროგრამებზე შემდეგი მიმართულებით:

აბიტურიენტებისათვის

  • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას სამაგისტრო პროგრამებზე. 

    პროგრამების ჩამონათვალისა და მათ შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, იხილეთ   მაგისტრატურის ანკეტა-კითხვარი. 

    ვრცლად